ఆడవాళ్ల కలలకు, మగవాళ్ల కలలకు ఇంత వేరియేషన్ ఉందా.

పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలకే ఎక్కువగా కలలు వస్తాయట. అవి కూడా వారిని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టే చెడు కలలై ఉంటాయట. ఆడవాళ్లకు వచ్చే కలలపై అమెరికాకు చెందిన

450 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!