కలబంద రసం వలన ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు

అలోవెర (కలబంద) సాధారణంగా దీనిని గార్డెన్లో అందం కోసమే పెంచుతుంటారు. క్రొత్తగా కట్టిన ఇళ్లకూ, భవంతులకూ కూడ దీన్ని దృష్టి దోషనివారణకోసం కడుతుంటారు.  ఒక చిన్నమొక్కను తెచ్చి

172 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!