ఏ ఆపరేషన్ అయినా ఉచితమే.! గుండె, కిడ్నీ సమస్యలకు ప్రపంచస్థాయి వైద్యులచే వైద్యం.

హార్ట్ ఆపరేషన్ అయినా, కిడ్నీ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ అయినా…అక్కడంతా ఫ్రీనే.! లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే వైద్యం అక్కడ ఉచితంగా అందుతుంది. దీనికి మీరు చేయాల్సిందంతా ఒక్కటే….

122 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!