పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా రాకపోతే ఇలా చేయాలి

పీరియడ్స్.. ప్రతి నెలా మహిళలను బాధించే, ఇబ్బందిపెట్టే సమస్య. దీని కారణంగా ఆ మూడు రోజులు మహిళలు ఒక నరకంగా ఫీలవుతుంటారు. ఐతే కొందరిలో అనుకున్న సమయానికి

308 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!