ప్రామిస‌రీ నోటు రాసుకునేటప్పుడు ఇవి పాటించకపోతే పైసా కూడా తిరిగి రాదు!!

ఇతరుల నుండి అప్పు తీసుకున్నప్పుడు లేదంటే ఇంకేదైన ఆర్ధిక సహాయం పొందినప్పుడు దానికి రుజువుగా అప్పు తీసుకున్న వారు ప్రామిస‌రీ నోటు రాసి ఇస్తారు. అయితే ఆ

738 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!