భార్యాభర్తల్లో ఒకర్ని ఆ ట్రైనర్ బోర్డు దగ్గరికి పిలిచి చేయమన్న పనికి…రెండు చేతుల్లో ముఖాన్ని అడ్డుపెట్టి ఏడ్చింది.! అసలేమైంది?

ఇది వాట్సాప్ లో చక్కర్లు కొడుతున్న మెసేజ్ .. సింపుల్ మెసేజే కానీ ఇందులో జీవిత పరమార్థం దాగుంది.  మీరు ఓ సారి చదివి చూడండి.  

312 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!