ఆడవాళ్ల కలలకు, మగవాళ్ల కలలకు ఇంత వేరియేషన్ ఉందా.

పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలకే ఎక్కువగా కలలు వస్తాయట. అవి కూడా వారిని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టే చెడు కలలై ఉంటాయట. ఆడవాళ్లకు వచ్చే కలలపై అమెరికాకు చెందిన

318 total views, 0 views today

Read more
error: Content is protected !!