శని భగవానుడి చిత్ర పటాన్ని ఇంట్లో వుంచి పూజ చేయొచ్చా?

శని భగవానుడి విగ్రహాన్ని లేదా పటాన్ని పూజ గదిలో వుంచి పూజించవచ్చా? అనే అనుమానం మీలో వుందా? ఐతే ఈ స్టోరీ చదవండి. శనీశ్వరుని విగ్రహాన్ని లేదా

614 total views, no views today

Read more
error: Content is protected !!